A CS-S-T rendszerének összefoglaló áttekintése

 

Kritérium Leírás
Felhasználás - a kutatásban és a gyakorlatban egyéni (6 éven felüli vizsgálati személyekkel) vagy csoportos teszt
- családi kapcsolati struktúrák észlelésének elemzése
- pszichoszociális zavarok differenciált diagnózisa
Elméleti alapok - strukturális vagy szisztematikus családelmélet
- családfejlődés lélektan
Alapfeltevések - a nem klinikai családi rendszerek kapcsolati sémája kiegyensúlyozott (kohézió és hierarchia tekintetében), a generációs határok világosak, a szervezet rugalmas
Teszt dimenziók - kohézió és hierarchia családon és annak alrendszerein belül
- a generációs határok minősége
- a családszerkezet rugalmassága
Tesztanyag - tábla (45x45 cm), 81 mező (5x5 cm)
- sematikus fa figurák (8 cm)
- színes figurák (narancs, rózsaszín, zöld)
- fa hengerek 3 magasságban (1,5; 3 és 4,5 cm)
Tesztelési idő  
Felvétel
Kiértékelés
Egyéni teszt: 5-10 perc, csoport teszt: 10-30 perc
A vizsgálati személyek számától és a módszertől függően: 5-20 perc
Kvantitatív kiértékelés  
Kohézió Kiszámítása azon alapszik, hogy milyen távol vannak egymástól a figurák a táblán. Ha két figura egymással szomszédos mezőn van, maximális kohézió áll fenn közöttük, míg a nagyobb távolságok kevésbé szoros kohézióra utalnak.
Generációk közötti koalíció Ez esetben a szülő-gyermek diád magasabban áll, mint a szülők kettőse.
Hierarchia A hierarchia kiszámítása azon alapszik, hogy mennyire emelkednek meg a figurák (azaz milyen magas hengerekre helyezik őket). Ugyanakkor, ha a figurák között nincs magassági különbség, az egalitárius hatalmi struktúrára utal, míg a nagyobb magasságkülönbségek megfelelő hierarchikus viszonyokra reflektálnak.
A hierarchia megfordítása Ilyenkor a gyerek figurája magasabban áll a szülőnél.
Kapcsolati szerkezet-típusok A kapcsolati típusokat úgy klasszifikálhatjuk a család, illetve a szülők és a gyermekek alrendszerében, hogy a kohézió és a hierarchia kombinációjában mindkét dimenziónak alacsony, közepes, illetve magas értéket adunk. Kiegyensúlyozott a szerkezet, ha közepesen vagy magasan kohézív és közepesen hierarchikus a kapcsolatrendszer. Labilisan kiegyensúlyozott a szerkezet, ha vagy közepesen kohézív és alacsonyan vagy magasan hierarchikus, vagy alacsonyan kohézív és közepesen hierarchikus. Kiegyensúlyozatlan a szerkezet, ha mindkét dimenzió szélső értéket mutat.
Elemzési szintek
 
A család észlelése A jellegzetes kapcsolati szerkezet illetve annak változatai ideális- és konfliktushelyzetben (flexibilitás)
Észlelési különbségek - a családtagok egyéni ábrázolásainak összehasonlítása
- az egyéni ábrázolások összehasonlítása a csoportosan kirakott képpel
Kvalitatív kiértékelés  
Az egyéni kirakás jellemzői - a figurák felállításának sorrendje
- a figurák pozíciójának változtatása
- spontán megnyilvánulások a kirakás során
- családon kívüli személyek megjelenítése, illetve az együtt élők valamelyikének elhagyása
Interakciók A család megfigyelése a csoportos tesztelés alatt (SPRINT - Systematic Performance Role In Interaction)
Utólagos kérdések - a kirakás szubjektív értelmezésének explorációja (például családi alakzat, színválasztás)
- hipotetikus kérdések az ideális családi konstrukcióról
- a konfliktus-megoldási mintázatok kiértékelése
 
<< Ellenőrző kérdések
Rövidítések és szimbólumok >>
> Részletes tartalomjegyzék <