Rövidítések és szimbólumok a CS-S-T-ben

 

VSZ
vizsgált személy
VV vizsgálatot vezető személy
Pac
páciens
RPac pácienssel való rokonság foka
HT házastárs
ÉT élettárs
ÉK
életközösség
CS család
TE testvér
SZ szülő
CST családtag
NR nem rokon
CST (ÉK)

a páciens vagy a vizsgálat családközösségének tagja
CST (NÉK) olyan családtag, aki nem él életközösségben a v.sz.-el
CSKvon családon kívüli vonatkoztatási személy
Gy (1)

gyerekfigura, illetve testvér (az index azt a pozíciót mutatja, amit a gyerek a gyerekek illetve a testvérek életkor szerinti sorában betölt)
GYmo (M,P) mostohagyerek, illetve testvér (M= anyai, P= apai oldalról)
GYNR biológiailag nem rokon gyermek, illetve testvér (például nevelt gyermek illetve örökbe fogadott testvérek)
M
anyafigura, anya, anyai oldalról
Mmo mostohaanya
P apafigura, apa, apai oldalról
Pmo mostohaapa
FNR(M,P)
Felnőtt személy a páciens vagy vizsgált életközösségében, aki egyébként nem áll vele rokoni kapcsolatban (M= anyafunkciókat lát el, P=apafunkciókat lát el.)
NM (M,P) nagymama (M= anyai, P= apai)
NP (M,P) nagypapa (M= anyai, P= apai)
CS (T,I,K) Családi szint (T= tipikus, I= ideális, K= konfliktus)
SZ (T,I,K) Szülői szint (T= tipikus, I= ideális, K= konfliktus)
TE (T,I,K) Testvéri szint (T= tipikus, I= ideális, K= konfliktus)
IR
ideális reprezentáció
TR tipikus reprezentáció
KR konfliktus reprezentáció
UK utólagos kérdezés
VM viselkedés megfigyelés
F figura
FSZ figura színe

zöld
na narancs
rózsaszín
--> tekintet iránya
FMA
figura magassága
MAK magasságkülönbség
HIM hierarchia megfordítás
GKK generációk közötti koalíció
GH generációs határok
DT
diádikus távolság
FLEX flexibilitás
Ki
kiegyensúlyozott
La labilis-kiegyensúlyozott
Nk kiegyensúlyozatlan
ÉSZK észlelési különbségek
VonST vonatkoztatási struktúratípus
IAR interaktív reprezentáció (két vagy több családtag közös reprezentációja)
SPRINT a csoportos teszt során megjelenő interakciós mintázat (systematic performance-role interaction)
 
<< A CS-S-T rendszerének összefoglaló áttekintése
> Részletes tartalomjegyzék <