A Giessen Teszt skálái és az itemek kategorizálása

 

A Giessen Teszt elemei formálisan különféle kategóriákba osztályozhatók, amelyek elég jól elkülöníthetők, gyakran mégis átfedésben vannak egymással. Bizonyos itemek olyan komplex emocionális alapérzésekre koncentrálnak, mint például a félelem, a depresszivitás, míg más itemek olyan alapvető énminőségekre kérdeznek, mint az introspekció, a fantázia, a kitartás, az önkritika vagy éppen az alkalmazkodóképesség. Az itemek többsége azt várja el a vizsgálati személytől, hogy szociális kapcsolatait tárja fel. Ennek keretében a teszt lekérdezi, azt, hogy hogyan ítéli meg az egyén saját szociális helyzetét (meghittség, függőségek, bizalom) és rákérdez szociális reakcióira és szociális rezonanciájára is.

 
<< GT keletkezése és általános jellemzői
A GT-vel vizsgálható...>>
> Részletes tartalomjegyzék <