A Giessen Teszt felépítése

 

A Giessen Tesztet negyven itemből áll. Hat standard-skálájához egyenként hat-hat állítás-pár tartozik. Az állítás párok egyike bal, a másika jobb oldalon van (kétpólusú elrendezés), a vizsgálati személynek ezeket kell megítélnie a középen elhelyezkedő hét fokozatú skálán.

 

A Giessen Teszt skálái

 

Az alábbi ábrán bemutatjuk a skálákat, majd rövid leírást adunk róluk.

Ábra: GT skálák

 

1. Szociális rezonancia skála (környezet hatása)

Baloldal:

NR, Negatív szociális rezonancia: kevéssé attraktív, nem kedvelt, népszerűtlen, lenézett, megvetett, munkáját kritizálják, nincs önérvényesítő képessége, nem érdekli a jó megjelenés.

Jobboldal:

PR, Pozitív szociális rezonancia: vonzó, kedvelt, népszerű, megbecsült, munkáját értékelik, jó önérvényesítő képességgel rendelkezik, fontos számára a jó megjelenés.

 

2. Dominancia skála (pszichoszociális védekezésformák)

Baloldal:

DO, Dominancia: gyakran keveredik nézeteltérésekbe, sokszor kerül konfliktusba, önfejű, dominanciára hajlamos, szeret uralkodni, jó színészi képességekkel rendelkezik, szoros kooperációra kevéssé alkalmas, türelmetlen.

Jobboldal:

AL, Alárendelődés: engedelmes, simulékony, ritkán keveredik konfliktusba, szívesen veti alá magát másoknak, ügyetlen színész, szoros kooperációra alkalmas, türelmes.

 

3. Kontroll skála

Baloldal :

AK, Alulkontrollált: kevéssé képes pénzzel bánni, rendetlen, kényelmes, kevéssé logikus, kevéssé állhatatos, szívesen kapcsolódik ki, féktelenségre hajlamos.

Jobboldal:

KÉ, Kényszeres: jól bánik a pénzzel, túlságosan rendszerető, túlbuzgó, igazság fanatikus, kitartó, képtelen ellazulni, kikapcsolódni.

 

4. Alaphangulat skála

Baloldal:

HM, Hipomán: ritkán rosszkedvű, kevéssé hajlik önreflexióra, kevéssé szorong, kevéssé önkritikus, dühét inkább kiengedi, függetlenségre törekszik.

Jobboldal:

DE, Depresszív: gyakran rosszkedvű, hajlamos az önreflexióra, szorongó, önkritikus, mérgét inkább lenyeli, függőségre hajlamos.

 

5. Kapcsolatkészség, nyitottság skála

Baloldal:

NY, Nyitott: nyíltszívű, másokhoz közel áll, sok mindent kiad magáról, szeretetigényét nyíltan kifejezésre juttatja, mások iránt bizalommal van, a szerelmet intenzíven éli meg.

Jobboldal:

ZÁ, Zárkózott: zárt, másokkal távolságtartó, keveset ad ki magáról, szeretetigényét nem nyilvánítja ki, bizalmatlan, a szerelmet kevéssé éli meg.

 

6. Szociális potencia

Baloldal:

MP, Magas szociális potencia: társas lény, heteroszexuális kapcsolataiban könnyed, odaadó, versenyszellemű, tartós kötődésre hajlamos, fantáziadús.

Jobboldal:

AP, Alacsony szociális potencia (szociális impotencia): társas kapcsolatra képtelen, heteroszexuális kapcsolatokban gátlásos, kevésbé odaadó, versenyre nem hajlamos, kötődésre alig képes, fantáziája szegényes.

 
<< A GT-vel vizsgálható...
A GT itemeinek skálánkénti áttekintése >>
> Részletes tartalomjegyzék <