A Giessen Teszt itemeinek skálánkénti áttekintése

 

A skála önjellemzésre és a partner jellemzésére szolgáló itemeit külön ismertetjük.

 

Szociális rezonancia skála

9. Az a benyomásom, hogy mások általában inkább rendkívül elégedettek a munkateljesítményemmel

3 2 1 0 1 2 3

inkább elégedetlenek.

16. Úgy becsülöm, inkább nehezen sikerül

3 2 1 0 1 2 3

inkább könnyebben sikerül megszerettetnem magamat.

23. Azt hiszem, inkább arra állítódtam be, hogy értéktelennek

3 2 1 0 1 2 3

értékesnek tartanak.

27. Azt hiszem, alig szentelek

3 2 1 0 1 2 3

nagy figyelmet szentelek annak, hogy szépen nézzek ki.

33. Az a benyomásom, inkább rosszul sikerül

3 2 1 0 1 2 3

inkább jól sikerül érvényesíteni az érdekeimet az élet harcmezején.

37. Az a benyomásom, nekem nagyon nehéz

3 2 1 0 1 2 3

nagyon könnyű vonzónak tűnni mások szemében.

 

Dominancia skála

1. Az a benyomásom inkább türelmetlen vagyok

3 2 1 0 1 2 3

inkább türelmes.

3. Úgy becsülöm, nekem inkább az a fontos, hogy másokat irányítsak

3 2 1 0 1 2 3

hogy mások irányítsanak.

22. Úgy becsülöm, különösen gyakran kerülök

3 2 1 0 1 2 3

különösen ritkán kerülök összetűzésbe más emberekkel.

28. Azt hiszem, inkább nehezemre esik

3 2 1 0 1 2 3

inkább könnyű másokkal szorosan együttműködnöm.

31. Azt hiszem, másokkal összehasonlítva különösen simulékony

3 2 1 0 1 2 3

különösen önfejű vagyok.

35. Azt hiszem, nekem nagyon jó

3 2 1 0 1 2 3

nagyon rossz színészi képességeim vannak.

 

Kontroll skála

13. Azt hiszem, másokhoz képest inkább jól tudok

3 2 1 0 1 2 3

inkább rosszul tudok bánni a pénzzel.

18. Azt hiszem, az igazsággal inkább nagyvonalú

3 2 1 0 1 2 3

inkább túlságosan részlethű vagyok.

21. Az a benyomásom, hogy inkább kevésbé vagyok rendes

3 2 1 0 1 2 3

inkább túlságosan.

24. Az az érzésem, hogy az életben mindent nagyon komolyan veszek

3 2 1 0 1 2 3

inkább a könnyebb végéről fogok meg.

38. Azt hiszem, másokhoz képest nekem nagyon könnyű

3 2 1 0 1 2 3

inkább nehéz kitartani valami mellett.

39. Azt hiszem, nekem nagyon nehéz

3 2 1 0 1 2 3

nagyon könnyű elengednem magam.

 

Alaphangulat skála

4. Azt hiszem, hogy külső életkörülményeim változása erősen kihatna lelkiállapotomra

3 2 1 0 1 2 3

alig hatna ki rá.

5. Az a benyomásom, hogy inkább ritkán

3 2 1 0 1 2 3

nagyon gyakran töprengek a problémáimon.

6. Úgy vélem, inkább arra hajlok, hogy lenyeljem a mérgemet

3 2 1 0 1 2 3

hogy a mérgemet valahogy lereagáljam.

8. Azt hiszem, kevéssé tartom magam

3 2 1 0 1 2 3

rendkívül szorongónak tartom magam.

14. Ritkán tartom magam

3 2 1 0 1 2 3

gyakran tartom magam nagyon levertnek.

29. Azt gondolom, ritkán teszek magamnak

3 2 1 0 1 2 3

mindig szemrehányásokat teszek magamnak.

 

Kapcsolatkészség, nyitottság skála

10. Azt hiszem, másokhoz inkább különösen sok

3 2 1 0 1 2 3

különösen kevés a bizalmam.

11. Az a benyomásom, nagyon sokat mutatok

3 2 1 0 1 2 3

nagyon keveset mutatok szeretetvágyamból.

15. Az a benyomásom, általában sokat adok

3 2 1 0 1 2 3

nagyon keveset adok ki magamról.

19. Az a benyomásom, hogy inkább gyakran

3 2 1 0 1 2 3

inkább ritkán indulok ki magamból.

25. Azt gondolom, hogy más emberektől nagyon távol érzem magam

3 2 1 0 1 2 3

inkább nagyon közel.

34. Azt hiszem, másokkal összehasonlítva a szerelemben intenzív

3 2 1 0 1 2 3

kevéssé átélő vagyok.

 

Szociális potencia

2. Azt hiszem, inkább keresem

3 2 1 0 1 2 3

inkább kerülöm a társaságot.

7. Az a benyomásom, hogy nagyon fontos

3 2 1 0 1 2 3

alig fontos számomra, hogy túltegyek másokon.

17. Azt hiszem, nekem könnyebb

3 2 1 0 1 2 3

inkább nehéz hosszú időn át kötődnöm más emberekhez.

26. Azt hiszem, másokkal összehasonlítva nekem nagyon sok

3 2 1 0 1 2 3

inkább nagyon kevés fantáziám van.

30. Azt hiszem, egy partnernek rendkívül sok

3 2 1 0 1 2 3

kevés szeretetet tudok adni.

40. Úgy érzem, az ellenkező neműekkel felszabadultan viselkedem

3 2 1 0 1 2 3

nagyon feszélyezetten.

 

A teszt skáláiba nem osztott további négy item csak az értékelésnél kap szerepet:

12. Azt hiszem, inkább kerülöm

3 2 1 0 1 2 3

inkább keresem a kapcsolódást valaki máshoz.

20. Azt hiszem, kortársaimmal összehasonlítva viselkedésem alapján inkább fiatalabbnak tűnök

3 2 1 0 1 2 3

inkább idősebbnek.

32. Azt hiszem, viszonylag ritkán

3 2 1 0 1 2 3

viszonylag gyakran aggódom erősen más emberekért.

36. Azt hiszem, hogy engem általában inkább erősnek

3 2 1 0 1 2 3

inkább gyengének tartanak.

 

Skála itemek a partner jellemzésére:

 

Szociális rezonancia skála

9. Az a benyomásom, hogy mások általában inkább rendkívül elégedettek a munkateljesítményével

3 2 1 0 1 2 3

inkább elégedetlenek.

16. Úgy becsülöm, inkább nehezen sikerül

3 2 1 0 1 2 3

inkább könnyebben sikerül megszerettetnie magát.

23. Azt hiszem, inkább arra állítódott be, hogy értéktelennek

3 2 1 0 1 2 3

értékesnek tartják.

27. Azt hiszem, alig szentel

3 2 1 0 1 2 3

nagy figyelmet szentel annak, hogy szépen nézzen ki.

33. Az a benyomásom, inkább rosszul sikerül

3 2 1 0 1 2 3

inkább jól sikerül érvényesítenie az érdekeit az élet harcmezején.

37. Az a benyomásom, neki nagyon nehéz

3 2 1 0 1 2 3

nagyon könnyű vonzónak tűnni mások szemében.

 

Dominancia skála

1. Az a benyomásom, inkább türelmetlen

3 2 1 0 1 2 3

inkább türelmes.

3. Úgy becsülöm, neki inkább az a fontos, hogy másokat irányítson

3 2 1 0 1 2 3

hogy mások irányítsák őt.

22. Úgy becsülöm, különösen gyakran kerül

3 2 1 0 1 2 3

különösen ritkán kerül összetűzésbe más emberekkel.

28. Azt hiszem, inkább nehezére esik

3 2 1 0 1 2 3

inkább könnyű másokkal szorosan együttműködnie.

31. Azt hiszem, másokkal összehasonlítva különösen simulékony

3 2 1 0 1 2 3

különösen önfejű.

35. Azt hiszem, neki nagyon jó

3 2 1 0 1 2 3

nagyon rossz színészi képességei vannak.

 

Kontroll skála

13. Azt hiszem, másokhoz képest inkább jól tud

3 2 1 0 1 2 3

inkább rosszul tud bánni a pénzzel.

18. Azt hiszem, az igazsággal inkább nagyvonalú

3 2 1 0 1 2 3

inkább túlságosan részlethű.

21. Az a benyomásom, hogy inkább kevésbé rendes

3 2 1 0 1 2 3

inkább túlságosan.

24. Az az érzésem, hogy az életben mindent nagyon komolyan vesz

3 2 1 0 1 2 3

inkább a könnyebb végéről fog meg.

38. Azt hiszem, másokhoz képest neki nagyon könnyű

3 2 1 0 1 2 3

inkább nehéz kitartani valami mellett.

39. Azt hiszem, neki nagyon nehéz

3 2 1 0 1 2 3

nagyon könnyű elengedni magát.

 

Alaphangulat skála

4. Azt hiszem, hogy külső életkörülmények változása erősen kihatna a lelkiállapotára

3 2 1 0 1 2 3

alig hatna ki rá.

5. Az a benyomásom, hogy inkább ritkán

3 2 1 0 1 2 3

nagyon gyakran töpreng a problémáin.

6. Úgy vélem, inkább arra hajlik, hogy lenyelje a mérgét

3 2 1 0 1 2 3

hogy a mérgét valahogy lereagálja.

8. Azt hiszem, kevéssé tartja magát

3 2 1 0 1 2 3

rendkívül szorongónak tartja magát.

14. Úgy becsülöm, ritkán tartja magát

3 2 1 0 1 2 3

gyakran tartja magát nagyon levertnek.

29. Azt gondolom, ritkán tesz magának

3 2 1 0 1 2 3

mindig szemrehányásokat tesz magának.

 

Kapcsolatkészség, nyitottság skála

10. Azt hiszem, másokhoz inkább különösen sok

3 2 1 0 1 2 3

különösen kevés a bizalma.

11. Az a benyomásom, nagyon sokat mutat

3 2 1 0 1 2 3

nagyon keveset mutat a szeretetvágyából.

15. Az a benyomásom, általában sokat ad

3 2 1 0 1 2 3

nagyon keveset ad ki magáról.

19. Az a benyomásom, hogy inkább gyakran

3 2 1 0 1 2 3

inkább ritkán indul ki magából.

25. Azt gondolom, hogy más emberektől nagyon távol érzi magát

3 2 1 0 1 2 3

inkább nagyon közel.

34. Azt hiszem, másokkal összehasonlítva a szerelemben intenzív

3 2 1 0 1 2 3

kevéssé átélő.

 

Szociális potencia

2. Azt hiszem, inkább keresi

3 2 1 0 1 2 3

inkább kerüli a társaságot.

7. Az a benyomásom, hogy nagyon fontos

3 2 1 0 1 2 3

alig fontos számára, hogy túltegyen másokon.

17. Azt hiszem, neki könnyebb

3 2 1 0 1 2 3

inkább nehéz hosszú időn át kötődnie más emberekhez.

26. Azt hiszem, másokkal összehasonlítva neki nagyon sok

3 2 1 0 1 2 3

inkább nagyon kevés fantáziája van.

30. Azt hiszem, egy partnernek rendkívül sok

3 2 1 0 1 2 3

kevés szeretetet tud adni.

40. Úgy érzem, az ellenkező neműekkel felszabadultan viselkedik

3 2 1 0 1 2 3

nagyon feszélyezetten.

 

És a skálákba nem osztott további négy item:

12. Azt hiszem, inkább kerüli

3 2 1 0 1 2 3

inkább keresi a kapcsolódást valaki máshoz.

20. Azt hiszem, kortársaival összehasonlítva viselkedése alapján inkább fiatalabbnak tűnik

3 2 1 0 1 2 3

inkább idősebbnek.

32. Azt hiszem, viszonylag ritkán

3 2 1 0 1 2 3

viszonylag gyakran aggódik erősen más emberekért.

36. Azt hiszem, általában inkább erősnek

3 2 1 0 1 2 3

inkább gyengének tartják.

 

 
<< Giessen Teszt felépítése
A GT megbízhatósága és validitása >>
> Részletes tartalomjegyzék <