A Giessen Teszt felvétele

 

A tesztanyag

 

Az eredeti tesztanyag tartalmazza a Giessen Teszt kézikönyvét, a háromféle tesztívet, az értékelő sablonokat és a profillapokat. A tesztívek közül a GT-S jelzésű szolgál az önjellemzésre, míg a GT-Fm és a GT-Fw, a férfi illetve női partner megítélésére (a németben használatos ragozás miatt az egyes szám harmadik személyben kétféle változat szükséges).

 

Ábra: A Giessen Teszt tesztanyaga

 

A teszt felvétele

 

A legjobb, hogyha a Giessen Tesztet - lehetőleg az első interjú előtt - különösebb magyarázat nélkül a kezébe nyomjuk a vizsgálati személynek, mert a kitöltési útmutató ott van mindkét kérdőív első oldalán.

"Ebben a kérdőívben azt szeretnénk megtudni, hogy Ön hogy érzi magát. Ezért arra kérjük, jelölje meg a skálán mindig azt az értéket, amit helyesnek érez. A skála középpontja a 0, és balra is, jobbra is három értéket tér ki.

0 = Ön úgy gondolja, hogy viselkedése más emberekhez képest nem feltűnő. A 0 tehát azt jelenti, hogy ez a magatartás, illetve beállítódás más emberekhez képest középen áll. (Például az 1. kérdés esetében ez azt jelenti, Ön úgy érzi, hogy más emberekhez képest sem türelmesnek, sem türelmetlennek nem érzi magát, ezért a 0-t jelöli meg. Ha úgy véli, hogy ettől eltérően viselkedik, az eltérés mértékében és irányában jelölje meg az 1, 2 vagy 3 értéket.)"

"Ebben a kérdőívben azt szeretnénk megtudni, hogy Ön milyennek tart egy bizonyos személyt. Ezért arra kérjük, jelölje meg a skálán mindig azt az értéket, amit helyesnek érez. A skála középpontja a 0, és balra is, jobbra is három értéket tér ki.

0 = Ön úgy gondolja, hogy e személy viselkedése más emberekhez képest nem feltűnő. A 0 tehát azt jelenti, hogy ez a magatartás, illetve beállítódás más emberekhez képest középen áll. (Például az 1. kérdés esetében ez azt jelenti, Ön úgy érzi, hogy ez a személy más emberekhez képest sem türelmesnek, sem türelmetlennek nem mondható, ezért a 0-t jelöli meg. Ha úgy véli, hogy a személy ettől eltérően viselkedik, az eltérés mértékében és irányában jelölje meg az 1, 2 vagy 3 értéket.)"

Előfordul, hogy a vizsgálati személy azzal a kéréssel áll elő, hogy a családtagjaival együtt töltse ki a tesztet, mondván így a válaszok objektívabbak lesznek, ezért jobb, ha helyben töltetjük ki és magunk gondoskodunk arról, hogy a vizsgálati személy egyedül, önállóan válaszoljon a kérdésekre. Különösen párkapcsolatok esetében fontos, hogy a partnerek önállóan jelöljék meg a válaszokat. Idősebb és depresszióra hajlamosabb pácienseknél előfordulhat, hogy úgy érzik képtelenek felfogni a teszt kérdéseit, ilyenkor inkább jobb, ha lemondunk a Giessen Teszt alkalmazásáról.

Párok esetében tehát erősen javasolt egyidejűleg, de elkülönített munkahelyen felvenni a tesztet a felekkel olyan elrendezésben, hogy egymás válaszait ne láthassák. Előbb a GT-S (saját maga értékelésére szóló), majd a GT-F (a partner jellemzésére szolgáló, egyes szám harmadik személyű) ívet érdemes kitöltetni.

Általában ha egyszer már belekezdett a vizsgálati személy a teszt kitöltésébe, akkor tapasztalataink szerint sorban megválaszolja a kérdéseket, és - ellentétben mondjuk a MMPI-vel - kevés választ hagy nyitva. Ha ez mégis megtörténik, akkor a teszt átvételekor kérjük meg, hogy pótolja a mulasztást.

Giessen Teszt számítógépes változatában az instrukció után a kérdések egymás után jelennek meg a képernyőn. A vizsgálati személy válaszait egy kétpólusú, hétfokú skálán adja meg. Egyszeri javítás, és az itemek közötti ugrálás megengedett. A teszt végén a kitöltetlen itemeket újra felkínálja a rendszer, de fontos, hogy ne kényszerből szülessenek a válaszok.

 
<< GT megbízhatósága és validitása
A GT kiértékelése >>
> Részletes tartalomjegyzék <