A Párklíma Skála itemeinek felépítése

 

A teszt előzményeinek ismertetése kapcsán már említettük, hogy a Párklíma Skála a német családklíma skála párokra adaptált változata. A családokat vizsgáló teszt itemjeiben eredetileg szereplő addigi "a mi családunkban" formulát a PKS-ben általában a "partnerkapcsolatunkban" kifejezés váltotta fel. Újdonság a családklíma skálához képest az is, hogy az ott szereplő kétválasztásos megoldás helyett itt a válaszformát egy négyfokozatú, úgynevezett Likert-skála adja (a "Tökéletesen igaz"-tól egészen az "Egyáltalán nem igaz"-ig).
Az itemek száma primer skálánként átlagosan hat, melyben három pozitív, három pedig negatív oldalról közelíti meg a vizsgált területeket. Az itemek skálákba való besorolása az alábbiakban látható.

 

Itemek skálánkénti áttekintése

 

Összetartás:

1. A kapcsolatunkban mindkettőnket foglalkoztatják a másik gondjai és bajai.
10. Tényleg jól kijövünk egymással.
19. Nálunk otthon mindenki igyekszik kibújni a teendők alól.
28. Bármit csinálunk otthon, lelkesen tesszük.
37. Kapcsolatunkban mindenkinek az az érzése, hogy a másik figyel rá és foglalkozik vele.
46. Nálunk otthon gyakrabban előfordul, hogy egyikünk csak kelletlenül és vonakodva segít a másiknak.

Nyíltság:

2. A kapcsolatunkban nem vesszük jó néven, ha valamelyikünk kimondja, ami nem tetszik
neki.
11. A kapcsolatunk kimondottan élénk és felszabadult.
20. A kapcsolatunkban nem kell "kerülgetni a forró kását", mindenki nyíltan kimondhatja amit gondol és érez.
29. A mi kapcsolatunk inkább olyan, hogy nem mutatjuk ki az érzelmeinket.
38. Kapcsolatunkban inkább tartózkodóak vagyunk, ha arról van szó, hogy nyíltan meg kellene mondani véleményünket.
47. Kapcsolatunkban mindenről teljesen nyíltan tudunk beszélni.

Konfliktushajlam:

3. Ha veszekedés van nálunk, akkor sem szitkozódunk vagy ordítozunk.
12. Kapcsolatunk békés és harmonikus.
21. A kapcsolatunkban már apróságokon is bosszankodunk.
30. A kapcsolatunkban ritka az, hogy tényleg megharagszunk egymásra.
39. A kapcsolatunkban gyakoriak a súrlódások.
48. A kapcsolatunkban meglehetősen sok a veszekedés.

Önállóság:

4. Kapcsolatunkban mindenki anélkül teheti azt, ami megfelel kedvtelésének vagy érdeklődésének, hogy a másik megharagudna rá.
13. A kapcsolatunkban figyelünk arra, hogy mindenki lehetőleg független és önálló lehessen.
31. Kapcsolatunkban mindenki különösebb korlátozások nélkül teheti azt, amit akar.
40. Kapcsolatunkban egészen rendjén valónak találjuk, ha mindenki képviseli a saját érdekét.
49. Helyesnek találjuk, ha a lehető legkevésbé vagyunk egymásra utalva.

Teljesítményorientáció:

5. Nem nagyon szeretjük, ha valaki azért hajt, hogy még egy kicsivel többre vigye.
14. Kapcsolatunkban gyakran kerül szóba, hogy mennyi jó tulajdonsággal rendelkezik a másik.
22. A kapcsolatunkban mindenki szabadon dönthet, és ennek során nem kell tekintettel lennie a másikra.
23. Ha valami sikerül nekünk, akkor azt legközelebb igyekszünk még egy kicsit jobban csinálni.
32. Nem sokra tartjuk a nagyravágyást és a sikerhajhászást.
41. Nem vagyunk elragadtatva attól, aki mindenáron a legjobbak közé akar tartozni.
50. Nálunk gyakran esik szó arról, milyen jók vagyunk a hivatásunkban.

Kulturális orientáció:

6. Ha utazunk, azon vagyunk, hogy minél jobban megismerjük az ország történelmét és kultúráját.
15. Kapcsolatunkban gyakran beszélgetünk politikai és társadalmi kérdésekről.
24. Kapcsolatunkban tényleg együtt lelkesedünk a zenéért, a művészetekért és az irodalomért.
33. Ritkán társalgunk olyan intellektuális dolgokról, mint a művészet, az irodalom és a többi.
42. Nálunk fontosabbak a gyakorlati dolgok, mint a kulturális érdeklődés.
51. Nálunk ritkán fordul elő, hogy előadásra járunk, színházba látogatunk vagy koncertre megyünk.

Szabadidő aktív eltöltése:

7. Aktívak és vállalkozó szelleműek vagyunk.
16. Gyakran járunk moziba, sporteseményekre vagy kirándulni.
25. Nekünk nagyon sok olyan barátunk és ismerősünk van, akikkel gyakran vagyunk együtt.
34. Nálunk nem telik el hétvége anélkül, hogy ne szerveznénk valamilyen programot.
43. A hétvége nálunk otthon általában meglehetősen egyhangúan és unalmasan telik.
52. Este vagy hétvégén ritkán mozdulunk ki, inkább otthon maradunk.

Szervezettség:

8. Kapcsolatunkban nagyon pontosan fel vannak osztva a tennivalók, és mindenki pontosan tudja, mi a kötelessége.
17. A kapcsolatunkban eléggé gondosan előre megtervezzük a programokat és teendőket.
26. Nálunk mindig minden az utolsó pillanatra marad.
35. Nálunk sokat kell rögtönözni, mert semmi sincs úgy igazán megtervezve.
44. Pontosan egyeztetünk, mielőtt belekezdünk valamibe.
53. Kapcsolatunkban sosem lehet tudni, mi történik a következő pillanatban.

Kontroll:

9. Kapcsolatunkban kevés olyan szabály van, amit be kell tartani.
18. A kapcsolatunk szabályaihoz szigorúan tartjuk magunkat.
27. Ha egyszer nálunk valamiről megállapodás születik, akkor azt maradéktalanul betartjuk.
36. Nálunk otthon elég pontosan meghatározott, hogy mit lehet megtenni és mit nem.
45. Nálunk nem tragédia, ha olykor valaki nem tartja magát egy megállapodáshoz.
54. Inkább nagyvonalúan fogjuk föl, ha bizonyos dolgok nem egészen száz százalékosan vannak megcsinálva.

 
<< A Párklíma Skálával vizsgálható...
A PKS módszertani háttere >>
> Részletes tartalomjegyzék <