A Párklíma Skálával vizsgálható személyek, kapcsolatok köre

 

A párklíma skálákat már fiatal kamaszkortól alkalmazhatjuk, olyan személyek körében, akik valamilyen társas kapcsolatban élnek. Felnőtteknél az alkalmazásnak nincs felső korhatára, a német nyelvterületen rendelkezésre álló normatáblázatok negyvennégy év alatti és negyvennégy év feletti korcsoportokra állnak rendelkezésre mindkét nem esetében. A szokásoshoz képest feltűnően alacsony vagy magas életkorú vizsgálati személyek esetében azonban érdemes megfontolni, hogy az életkori sajátosságok jelentősen befolyásolhatják a skálaértékek alakulását (a még szüleikkel élő fiatalok esetében ilyen például a szervezettség, míg az inaktív idősebb párok esetében a szabadidő aktív eltöltése).
A kapcsolat milyenségét tekintve kifejezetten sokoldalúan használható a Párklíma Skála, egyaránt jól mér akár házas, akár házasság nélküli homo-, illetve heteroszexuális kapcsolatokban. A teszt felhasználását illusztráló három eset egyikében be is mutatjuk majd egy homoszexuális pár PKS skála-profiljának elemzését.

 

A Párklíma Skálával vizsgálható helyzetek

 

Kifejezetten széles azon helyzetek köre, melyekben a Párklíma Skála jól használható. Alkalmas eszköz párkapcsolati elemzésekre a gyakorlati praxisban. Például pártanácsadás vagy párterápia során nagyszerűen használható a kezdeti kép felállítására és a közös munka alapirányainak meghatározására. A párral való előrehaladás, változás nyomon követésére időben eltolt, megismételt tesztfelvétel esetén hasznosítható. Emellett lehetővé teszi a kérdésfeltevésen alapuló problémakeresést, a különböző felépítésű kapcsolatok differenciálását, valamint a pozitívan, illetőleg negatívan megélt kapcsolatok egymással való szembeállítását. Mindezen túl párkapcsolati témákhoz fűződő kutatási kérdések, illetve tudományos vizsgálatok esetén is célszerűen alkalmazható, amelyet jól számszerűsíthető értékelése, a kétféle (hosszú és rövid) verzió közüli választás eshetősége és interperszonális interpretáció lehetősége garantál.

Különös jelentősége van annak, hogy a párkapcsolat egyénenkénti megítélése ne térjen el, vagy csak csekély mértékben különbözzön az együttes megítéléstől. Az egyéni és közös vélemény összehasonlítása rengeteg azonosság és különbözőség megfigyelésére ad lehetőséget, illetve pár- és családterápiák során egyaránt eredményesen alkalmazható.
A primer, valamint a globális skálák eredményeinek elemzése segítségével differenciált képet kapunk a párkapcsolatokról. A Párklíma Skála lehetőséget nyújt a kapcsolatok több, részletes szempontból való átfogó vizsgálatára a hosszabb változat révén. Amennyiben a teszt rövidebb változatát használjuk az elemzéshez, akkor ökonomikus módon a három központi dimenzió, azaz a globális skálák segítségével kaphatunk képet a kapcsolatról.


A teszt konstrukciója

 

A teszt megalkotása során első körben végzett átfogó próba összesen 850, Németországban különféle típusú párkapcsolatban élő személyt ölelt fel. A részletes demográfiai adatokat és a minta jellemzőit a PKS kézikönyve ismerteti (Schneewind, Kruse, 2002).

 
<< A Párklíma Skála globális és primér skálái
A Párklíma Skála itemeinek felépítése >>
> Részletes tartalomjegyzék <