A Párklíma Skála tesztanyaga

 

Az eredeti tesztanyag tartalmazza a Párklíma Skála kézikönyvét, a kétféle tesztívet, az értékelő sablonokat és a profillapokat. A tesztívek közül a PKS jelzésű szolgál a hosszabb változathoz, míg a PKS-K (magyarban PKS-R) a csak a globális skálákat feltérképező rövid változathoz.


Ábra: A Párklíma Skála tesztanyaga


A Párklíma Skála felvétele

 

Mint már említettük, a PKS mindkét változatát elsősorban 18 év feletti felnőttek csoportjánál érdemes alkalmazni. A tesztfelvétel szervezeti kereteinek meg kell felelnie az olyan szokásos kritériumoknak, mint bizalom a tesztelő és a v.sz.-ek között, megfelelő fényviszonyok és hely. A Párklíma Skála segítségével egyetlen személy, vagy akár egy nagyobb csoport is tesztelhető. Amennyiben párt tesztelünk, meg kell győződnünk arról, hogy a párok a teszt során nem kommunikálnak egymással (a végén sem), és nem nyernek betekintést a partner tesztjébe. A kérdőív kitöltésekor az instrukciókat felolvashatja a tesztelő, vagy elolvashatják a vizsgálati személyek maguk is:

"Ez a kérdőív 54 állítást tartalmaz az Ön partnerkapcsolatáról, illetve a házasságáról. Ezek Önökre, mint (házas)párra vonatkoznak, noha mi az Ön egyéni véleményére vagyunk kíváncsiak. Négy választási lehetősége van. Az egyik véglet az "egyáltalán nem igaz", a másik a "tökéletesen igaz". Kérjük válassza ki a legmegfelelőbbet és jelölje meg egyértelműen. Ha egyik válaszlehetőség sem felel meg pontosan annak, amire Ön gondol, akkor jelölje azt az alternatívát, ami a legközelebb áll elképzeléséhez."

A Párklíma Skála tesztfelvételi ideje az 54 itemből álló teljes változat esetén nagyjából 10-15 percet vesz igénybe, míg a rövid változatra 5 perc is elég. Tesztek kitöltésében gyakorlattal rendelkezőknek a fele ennyi idő is elegendő szokott lenni, így tehát az idő tekintetében különösen a rövid változat nem jelenthet problémát.

 

A Párklíma Skála kiértékelése

 

A kiértékelés történhet sablon, illetve számítógép segítségével.

Az értékelő program úgy került kidolgozásra, hogy a papírformátumot gépre vitték. A program kényelmes, benne válaszlehetőségek állnak rendelkezésre, könnyedén bevihetők az adatok. A szoftver a megfelelő értékpontok alapján gyorsan megrajzolja a skálákat, és a párok profiljának összevetésére is módot ad. A Párklíma Skálák integrálódnak a Hogrefe Verlag teszt szisztémájába, így a számítógép segítségével komplett interaktív teszt kitöltésére és kiértékelésre is lehetőség van.

Ha a teszt kiértékelése sablon alkalmazásával történik, akkor arra kell tekintettel lennünk, hogy a tesztcsomagban háromféle sablon található. A háromból kettő a PKS hosszú változatának primer és globális skála értékeit segít összesíteni, míg a harmadik a 24 itemes rövid változathoz alkalmas ív. A sablonokon jelölték, hogy melyik rész melyik oldal válaszaihoz szükséges. A tesztkitöltő által jelölt rubrikáknál a sablonokon szereplő nyerspontokat leolvasva azokat skálánként és oldalanként rögzíthetjük a PKS Profillapon, majd a teljes teszt értékpontjainak feljegyzése után skálánként összesíthetjük is a nyerspontokat. Azért is ajánlatos a teszten skálánként végigmenni, és az oldalanként elosztott, még nyerspont értékeket a táblázatba felvezetni, mert ezáltal a számolást oldalanként követni, szükség esetén ellenőrizni tudjuk. A skálánként kiszámolt nyerspont értékeket ezután a nemnek és életkornak megfelelő normatáblázatokból kikeressük és profilon rögzítjük. Egy kis gyakorlással a kiértékeléshez 5 perc szükséges, így a teszt hosszú változatához is elegendő mindössze 20 perc.

A profillap értékelésre és profillapként is funkcionál. Itt rögzíthetők az összes egyéb adatok olyan, mint név, nem, életkor, családi állapot, vagy a tesztelés időpontja. A skálák jelzései természetesen megfelelnek a sablonokon lévőknek. A PKS hosszú változatának használatánál a primer és a globális skála profiljai egyaránt kitöltendőek, míg a PKS-R teszt használatakor csupán a globális skála profilját kell kitölteni.

Ábra: Profillap


A normatáblázatok segítségével történik a nyerspontok értékponttá való átszámítása. A német normákat tartalmazza a kézikönyv, ezek az egész populáció figyelembe vételével, nem és kor szerinti megoszlásban kerültek kialakításra. 44 év alatti, illetve feletti korosztályt különböztetnek meg. A normák eloszlása jelölve van a profillapon az 5,5 értékű középhez viszonyítva. A középső kategóriák 4-től 7-ig az átlagosként megfigyelhetőeket jelentik, és a skála mindkét oldalának szélső kategóriái, mint jelentős eltérések láthatóak.

 
<< A Párklíma típusok csoportjai
A PKS eredményeinek interpretációja >>
> Részletes tartalomjegyzék <