A Párklíma Skála eredményeinek interpretációja

 

A skálák interpretálásához érdemes újraolvasni a fejezet elején szereplő megfelelő leírásokat, melyek kiegészítéséről az alábbiakban olvashatunk.


Primer skálák

Ha az összetartás skála értékei magasak, akkor úgy tűnik, hogy a kapcsolat bizalomteljes és sokoldalú. A partnerek érdeklődést tanúsítanak egymás iránt, és megbecsülik egymást, ezáltal azt érezzük, hogy ők egymáshoz tartoznak, a gondokat és bajokat éppúgy megosztják egymással, mint az örömöket. A párok egyszerűen jól kijönnek egymással. Azokban a kapcsolatokban, amelyekben a nyíltság értékek magasak, a partnerek probléma nélkül és esetleges következmények nélkül ki tudják fejezni véleményüket és érzéseiket. A konfliktushajlam skála magas értékei azt mutatják, hogy a kapcsolatot sok vita, veszekedés jellemzi. Az önállóság magas értékei arról tanúskodnak, hogy a párok meglehetősen függetlenek egymástól, szabadon és önállóan tehetik azt, amit szeretnének. Az önállóság abszolút párspecifikus skála. A partnerek jelentős teljesítményorientációja a törekvést, a siker utáni vágyat tükrözi mind a mindennapi munkában való megfelelés, mind a partnerek közötti kommunikáció területén. Ha itt az értékek alacsonyak, az azt jelzi, hogy ez a téma nem releváns a párkapcsolatban. Természetesen ennek ellenére individuális síkon jelentős szerepe, súlya lehet. A kulturális orientáció skála magas értéke arra utal, hogy a partnerek megosztják a művészet és az irodalom iránti érdeklődésüket, ezek az érdeklődési körök közös beszélgetés és közös programok alapját képezhetik. Alacsony értékeknél az érdeklődés gyakorlati dolgokra irányul. A szabadidő aktív eltöltése skála egyaránt figyelembe veszi az otthoni és a házon kívüli időtöltést. Itt a motiváció is komoly szerepet játszik, a skála magas értéke azt is jelzi, hogy a pár tagjai ápolják kapcsolatukat, figyelnek rá. A szervezettség magas, valamint alacsony értékei azt mutatják, hogy a párok gondosan terveznek, vagy éppen ellenkezőleg, inkább improvizálnak az együttélés során. Azon párok számára, akik a kontrollnál magas értéket értek el, nagy fontossága van a szabályoknak és a teljesítésnek. Ez egyaránt vonatkozik az együttélésre és a párkapcsolatra.


Globális skálák

Azok a személyek, akik a kötődés skálán magas értéket értek el, úgy írják le kapcsolatukat, hogy az harmonikus és jó, intimitás és nyitottság egyaránt jellemzi, a kapcsolatban mindketten kiegyensúlyozottak. Ezeket a kapcsolatokat ezen kívül csekély konfliktushajlam és nyitott kommunikáció jellemzi. Más konstrukciókkal való kapcsolatát vizsgálva kimutatható, hogy nagyon alacsony a párkapcsolaton belüli stressz, valamint magas a kapcsolati elégedettség és a kohézió.

A függetlenség skála magas értékei arra utalnak, hogy a személyes szabadság biztosítékainak, és a kapcsolaton belüli függetlenségnek nagyon magas helyiértéke van. Kevés a szabály, ami pozitívan megélt könnyelműséget és nyitottságot eredményez. Szélsőséges esetben ez a közvetlenség hiányát, barátságtalanságot is előidézhet, továbbá a kapcsolat magas autonómiával és önállósággal, valamint alacsony kohézióval jellemezhető.

Ennek a skálának a jellemzésénél a kötődés értékeit, a két skála egymáshoz való viszonyát minden esetben figyelembe kell venni!

Azok, akik a kapcsolatuk leírásakor magas értékeket értek el a motiváció/aktivitás terén, erősen érdeklődnek a kultúra iránt, és számos közös kulturális programot látogatnak, de más téren, mint például sport vagy hétvégi kirándulások, is élénkek. Fontos, hogy az aktivitás és a közös programok erősen befolyásolják a párkapcsolat alakulását. A harmadik globális skála magas értékei a validitás vizsgálatokban pozitív korrelációt mutattak a házastársi bizalommal és a dyadikus copinggal; a párok személyiségére az extraverzió és a nyíltság is egyaránt jellemző volt, a kapcsolati kompetenciák oldaláról pedig magas beleérző képesség, intimitás, flexibilitás és kohézió jellemezte őket.
 
<< A PKS felvétele, kiértékelése
Példák a PKS alkalmazására >>
> Részletes tartalomjegyzék <