A Szubjektív Családkép tesztanyaga

 

A tesztanyag két részből áll. A tesztelt személyek részére háromféle kérdőív áll rendelkezésre, külön egy-egy a szülők (apa és anya) és külön egy a gyerekek számára. A lapok felépítése és elosztása azonos, valamennyi családi viszonylatra ugyanazok a kérdések vonatkoznak (lsd. később). Van néhány címezetlen kérdőív is, melyek segítségével bármely egyéb tetszőleges kapcsolatról azonos szempontok alapján kérhetünk szubjektív értékelést.


Ábra: Az SFB tesztanyaga


A teszttelő rendelkezésére áll a kézikönyvön kívül kétféle sablon, melyekkel kitöltött SFB lapok nyerspontjai megszámolhatók és átvezethetők az értékelő lapokra. Ezen kívül a tesztcsomagban profil-lapok találhatók, melyekre a teljes triád valamennyi értékelése felrajzolható grafikus formában mindkét dimenzióban.

 

A Szubjektív Családkép kérdőíve és értékelő lapjai

 

A kapcsolatok észleléséhez a Szubjektív Családkép kérdőíve az Osgood-féle szemantikus differenciálás módszerét használja. A családtagok egy hat jelzőpárból álló polaritás-profilt értékelnek.

Ábra: A Szubjektív Családkép jelzőpárjai

Item Jelzőpár Dimenzió

1.

Önálló vs. Önállótlan Potencia (megélt autonómia)
2.
Érdeklődő vs. Érdektelen Valencia (megélt kötődés)
3.
Melegszívű vs. Hűvös Valencia (megélt kötődés)
4.
Határozatlan vs. Határozott Potencia (megélt autonómia)
5.
Megértő vs. Türelmetlen Valencia (megélt kötődés)
6.
Magabiztos vs. Félős Potencia (megélt autonómia)

 

Három jelzőpár tartozik az érzelmi kötődés és három az egyéni autonómia rendszeréhez, más szóval a valencia illetve a potencia dimenziójába.

A teszt úgy működik, hogy például egy háromtagú család esetében a gyerek értékeli a hat jelzőpár szerint saját maga apjához, azután az anyjához fűződő viszonyát, majd ugyanígy az apa gyerekéhez illetve feleségéhez való viszonyát, majd pedig az anya gyerekéhez illetve férjéhez fűződő viszonyát.

Ábra: A Szubjektív Családkép valencia képének grafikus megjelenítése


Az adatok alapján kapjuk meg a szubjektív valenciaképet, ami az adott családtag szubjektív családképét mutatja. Minden irányban maximum 9, minimum -9 lehet az érték. A valencia skálán a magas pozitív szám erős kapcsolati értéket jelent, azaz melegszívűséget, érdeklődést és megértést), míg az alacsony értékek felé haladva egyre hűvösebbek, távolságtartóbbak és egyre kevésbé megértők egymással a családtagok.

Ábra: A Szubjektív Családkép potencia képének grafikus megjelenítése

 

A potenciaskála értékei ugyanilyen nagyságrendűek, tehát +9 és -9 között mozoghatnak. A magas számok itt azt jelentik, hogy a családtagok egymást önállónak, magabiztosnak és döntésképesnek érzik, míg a skála másik véglete bizonytalanságot, önállótlanságot és toporgást mutat.

Értékes információk ezek a diagnoszta számára, aki természetesen felhasználja valamennyi családtag valenciaképét (ez egy triád esetében három ilyen ábra), és a három potenciaképet is, melyeket saját benyomásaival kiegészítve már egészen jó áttekintést adnak, különösen, ha a profillapra is felvezetjük az eredményeket.

Ábra: SFB Profillap

 

Amennyire hátránya a tesztnek, hogy triádoknál nagyobb egységeknél már nehézkesen működik, annyira előnye, hogy könnyen transzformálható különféle szituációkba. Fel lehet tenni a kérdést, hogy mit szeretne a tesztelt személy, mi volt a helyzet származási családjában, hogyan válaszol a kérdésekre, ha konfliktushelyzet lebeg a szeme előtt, vagy hogy szerinte a másik személy mit válaszol, illetve a másik személy szerint ő mit válaszol, sőt azt is, hogy a másik személy mit gondol arról, hogy a tesztelt személy szerint ő mit válaszol. Az ilyen ericksoni konfúziókeltő kérdések egyben már meg is mutatják az átmenetet a közvetlen terápiás felhasználás lehetőségei felé, de jók arra is, hogy a "szakértő modell" komorsága és felelőssége alól felszabaduló tesztelő-terapeutának megmutassák a játékos kreativitás lehetőségeit.

Nagy lépés ez ahhoz az objektivista törekvésekhez képest, amelyek a kontextus teljes eliminálását tűzték ki célul, miközben a viselkedés objektív megítélése volt a céljuk. A rendszerszemlélet rámutat, hogy maga az interpretáció is cselekvés, viselkedés, míg a cselekvés és a viselkedés mindig interpretációs térben zajlik. Ebből egyrészt az következik, hogy maga a tesztelő-terapeuta is folyamatosan interpretál, miközben megfigyel, másfelől az, hogy a tesztelt személy nehezen tesz különbséget a cselekvés és annak megélése között, de maga a tesztelő-terapeuta sem jogosult a cselekvés mögé egy bizonyos élménytartamot vetíteni.

Akárcsak a többi modern törekvés, a Szubjektív Családkép is azon van, hogy megmutassa a pozitívumot az autonómiában, a negatívumot a túlzott összefonódásban és azt, hogy mindkét mozzanat csak egyénre kalibrálva, az adott család ökológiai rendszerének keretében értelmezhető.

Az interperszonális diagnosztikában olyan szerepet tölt be a Szubjektív Családkép, mint a személyiségdiagnosztikában az önbeszámoló kérdőívek. Természetesen sokkal bonyolultabb az élménytartam és az interpretáció összeegyeztetése, hiszen az a beszámoló, hogy "Szeretem édesanyámat." egészen mást jelent abban az összefüggésben, hogy "Ő is szeret engem.", mint abban, hogy "Ő viszont elutasít.", esetleg "És ő is szeret engem, csak eltávolodtunk." vagy "Ő viszont elutasít, de nem száll le rólam". Megint csak más értelmet nyernek ugyanezek a kijelentések, ha az "Eltávolodtam édesanyámtól." összefüggésben teszik őket.

Az is releváns kérdés, hogy mennyire hat vissza a teszt és a tesztelési helyzet a tesztelt személyre és a családra. Nos elsősorban a tesztelő-terapeutának adatik meg, hogy több fokkal összetettebb rendszert lásson át. A Szubjektív Családkép a maga teljességében igazából a terapeuta előtt bontakozik ki rendszerként, így tényleges szuverenitást és magabiztosságot adhat.

A teszt felvétele is egyszerű, így a terapeuta gyakorlatilag teljesen kívül maradhat az eseményeken, sőt, a feldolgozásból is kimaradhat, mert a kitöltéshez és a feldolgozáshoz egyaránt elegendő az átlagos intelligencia - a teszt jellegéből adódóan akár asszisztens is elvégezheti a felvételt és a numerikus kiértékelést, meghagyva a pszichológusnak az eredményekből a rendszer megalkotását.

 
<< Az SFB fő dimenziói
Az teszt felvétele >>
> Részletes tartalomjegyzék <