A Szubjektív Családkép teszt értelmezése

 

Az értelmezés első szintje a szubjektív családképek egyenkénti szemügyre vételét jelenti.

Először nézzük a szubjektív valenciaképeket:

 

Marci szubjektív családképén belüli szubjektív valenciaképe:

Az apa anya kohézió 9-9, tehát Marci szerint nagyon erős és szimmetrikus

Az apa gyermek kohézió 9-8, tehát Marci szerint erős és szimmetrikus.

Az anya gyermek kohézió 6-8, tehát Marci szerint közepes ill. erős és szimmetrikus.

A családi érték 45, tehát Marci szerint a kohézió erős.

A variancia 4, azaz Marci szerint átlagos.

Marci számára úgy tűnik, édesanyja csak közepesen melegszívű és megértő vele.


Most nézzük az apa szubjektív családképén belül a szubjektív valenciaképét:

Az apa anya kohézió 9-8, tehát Gábor szerint nagyon erős és szimmetrikus.

Az apa gyermek kohézió 8-5, tehát Gábor erős ill. közepes, enyhén asszimmetrikus, mert a két érték közötti különbség épphogy meghaladja a 2-őt.

Az anya gyermek kohézió 5-3, tehát Gábor szerint közepes és szimmetrikus.

A családi érték 34, tehát Gábor szerint a kohézió erős.

A variancia 8, azaz Gábor szerint átlagos.

Akárcsak Marci, Gábor is úgy érzi, Diána csak közepesen melegszívű és megértő Marcival. Az, hogy Marci csak közepesen megértő apjával, következhet az életkorából, hiszen Gábor teljesen elfogadja őt.


Az anya szubjektív családképén belüli szubjektív valenciakép:

Az apa anya kohézió 8-8, tehát Diána szerint erős és szimmetrikus

Az apa gyermek kohézió 8-3, tehát Diána szerint erős ill. közepes és enyhén aszimmetrikus.

Az anya gyermek kohézió 5-2, tehát Diána szerint közepes ill. gyenge és enyhén aszimmetrikus.

Diána maga is belátja, hogy csak közepesen melegszívű és megértő Marcival, ám, úgy látja, hogy Marci életkori sajátosságainál sokkal kevésbé megértő szüleivel.

 

Összegezve:

Diána ítélete megegyezik Gábor és Marci szubjektív képével, ezért érdemes figyelni arra a tényezőre, hogy legyen sokkal inkább melegszívű és megértő Marcival, már csak azért is, mert a szülőktől társadalmilag elvárt érték minimum 8-as.

Most nézzük a szubjektív családképeken belül a szubjektív potenciaképeket:


Marci szubjektív potenciaképe:

Az apa anya autonómia 9-9, tehát Marci szerint nagyon erős és szimmetrikus

Az apa gyermek autonómia 9-1, tehát Marci szerint nagyon erős az apa oldaláról, alacsony az ő részéről és jelentősen aszimmetrikus. Ennél már csak akkor lenne nagyobb fokú az eltérés, ha 9-nél is nagyobb lenne a különbség.

Az anya gyermek autonómia -1 és 3, tehát Marci szerint nagyon gyenge (ennél gyengébb már nem is lehet) ill. gyenge és enyhén aszimmetrikus.

A családi érték 30, tehát Marci szerint az autonómia átlagos.

A variancia 22, azaz Marci szerint a lehető legmagasabb.

Úgy tűnik, Marci az életkorának megfelelőnél nagyobb autonómiát követel, de szerinte ezt egyáltalán nem kapja meg. Erre utalnak a magas variancia és aszimmetria értékek is.


Most nézzük az apa szubjektív családképén belül a szubjektív potenciaképét:

Az apa anya autonómia 8-5, tehát Gábor szerint erős ill. közepes, és nagyon enyhén aszimmetrikus.

Az apa gyermek autonómia 9-4, tehát Gábor nagyon erős ill. átlagos, enyhén aszimmetrikus.

Az anya gyermek autonómia -3 és 5, tehát Gábor szerint nagyon gyenge ill. gyenge, és jelentősen aszimmetrikus (ha a különbség 9, vagy annál nagyobb, akkor extrém esetről beszélhetünk).

A családi érték 28, tehát Gábor szerint az autonómia közepes.

A variancia 14, azaz Gábor szerint majdnem a lehető legmagasabb.

Úgy tűnik, Gábor szerint Marci az életkorának megfelelőnél nagyobb autonómiát követel, de szerinte ezt tőle, az apjától átlagos mértékben, anyjától viszont egyáltalán nem kapja meg. Erre utalnak a magas variancia értékek is.

 

Az anya szubjektív családképén belüli a szubjektív potenciakép:

Az apa anya autonómia 9-8, tehát Diána szerint erős és szimmetrikus

Az apa gyermek autonómia 8-3, tehát Diána szerint erős ill. gyenge és enyhén aszimmetrikus.

Az anya gyermek autonómia 5-2, tehát Diána szerint közepes ill. gyenge és enyhén aszimmetrikus.

A családi érték 34, tehát Diána szerint is közepes az autonómia.

A variancia 8, azaz Diána szerint közepes.

Úgy tűnik, Diána szerint is igaz, hogy Marci az életkorának megfelelőnél nagyobb autonómiát követel, és ezt Diána szerint is valamivel jobban megkapja apjától. Viszont Diána úgy látja, ő maga is kevéssé autonóm, valószínűleg azért, mert néha elbizonytalanodik, elkeseredésében következetlen. Erre utal, hogy nála csak közepesek a variancia és aszimmetria értékek is.

Ábra: A valencia és potencia grafikus ábrázolása

 

Ha megnézzük a két összesítő grafikont, onnan is kitűnik, hogy míg Gábor viselkedése a család szubjektív megítélése szerint inkább beleillik a szigorú, de következetes, gyermekét szerető és megértő apa iránt támasztott elvárás rendszerbe, addig Diána a család szubjektív megítélése szerint bizony belecsúszott a szeretetlen és basáskodó mostoha szerepébe.

Ugyanakkor komoly erőforrása a családnak a szülők nagyfokú kölcsönös elfogadása és tisztelete, amit jelenleg még nem veszélyeztet az a tény, hogy Maci közelebb áll apjához. Mindez hozzásegítheti a családot, hogy megtalálják a kiutat Marci számára és segítsenek abban, hogy Diána is önállóbb és elfogadóbb legyen.

Rita, a nővér valószínűleg azt az ambivalens szerepet játssza, hogy egyfelől elvárják Marcitól, hogy hozzá hasonlóan viselkedjen, másfelől nem kapja meg a saját életkorának megfelelő autonómiát. Komoly dilemma ez, hiszen valószínűleg azért érzi gyengébbnek a valenciát, mert alacsony a potencia. Számára még összecsúszik az autonómia biztosítása a szeretet és a megértés fogalmaival.

Nehéz helyzetben vannak a szülők, ugyanis ha az egyenlő valenciához nem társul egyenlő autonómia, akkor a gyerekek igazságtalannak érzik a helyzetet, viszont Rita autonómiáját csak azon az áron csökkenthetnék tovább, ha drasztikusan gyengítik a valenciát.
 
<< A teszt értékelése
A teszt összegző értékelése >>
> Részletes tartalomjegyzék <