A Szubjektív Családkép teszt értékelése

 

Miután kitöltötte, jelen akart lenni a kiértékelésnél is, mondván, még mindig nem érti, mire jó ez, sőt, most már végképp elbizonytalanodott. Azt az indoklást hoztuk fel, hogy az a kép, amit a terapeuta kap, csak látszólag objektív és nagyon mozaikos. Sokkal jobb egy rendszerszerű áttekintés. Mert az egész több, mint a részletek összessége. Közben a kiértékelés felkeltette az érdeklődését, ezért azt is kissé "látványossá" tettük. Nem vettük elő a sablonokat, mert azt az érzést kelthették volna, hogy "ráhúzunk valamit" a családra, inkább odaírtuk minden jelzőpárhoz, hogy V(alencia) vagy P(otencia) tartományt jelöl, így összesítettünk Diánát bevonva.


Ábra: Diána SFB kérdőíve

 

Elmagyaráztuk, hogy negatív irányban is ugyanannyi lehet az érték, mint pozitívban, ezért a négyes nem félig nyolcas, hanem végeredményben 13 pontot érne az abszolút skálán. Ez némiképpen megnyugtatta. Az is biztató volt, hogy a számolgatás a türelmetlenség első jeleit hívta elő nála. A többiek továbbra is kint várakoztak, immár negyed órája, mert a kitöltés nagyjából 10 percet, az adatok átvitele az értékelő ívre 5 percet vett igénybe.


Ábra: Diána valencia háromszöge

 

Ezután a valencia összértékét számoltuk ki, (Össz.: 34) egyszerűen úgy, hogy összeadtuk az egyes értékeket. Sokkal bonyolultabb ennél a kínálati variancia (Var.: 8) kiszámítása, melynek képlete: Az eltérések négyzeteinek összege/5. Diána itt már kezdte elveszteni a türelmét, egyrészt mert zavarba ejtette a tesztútmutató függelékében található értékelő táblázat, másrészt mert nem értette, mire szolgálnak ezek az összesítések, harmadrészt, mert nagyon unta a variancia számítását. Ezt úgy végeztük, hogy a valencia kép 34-es összértékét elosztottuk 6-al = 5,6666666, kerekítve = 6. Ezt a 6-ot vontuk le minden egyes értékből, majd a különbséget négyzetre emeltük és beírtuk az eredeti érték mellé. Ezeket az értékeket összeadva 38-at kaptunk, ezt 5-el osztva és kerekítve kaptuk a 8-as értéket.

Ábra: Diána potencia háromszöge

 

Ugyanezt elvégeztük a potencia képnél is. A végeredmény 12.


Ábra: Diána SFB értékelő íve

 

Közben Diána szerencsére úgy döntött, nem várja ki az értékelési "hókuszpókuszt", megengedi, hogy a többiek is kitöltsék, azután ők elrohannak, mi pedig "csinálunk, amit akarunk". Ez nagy megkönnyebbülést jelentett, hiszen így rezignáltan lemondott arról, hogy megnézze a többiek kérdőívét és kiértékelését. Így vált lehetővé a teszt felvétele.

Egyébként le kellett volna mondanunk róla, mert a Szubjektív Családkép nagyjából hasonló a szociogrammhoz abban a tekintetben, hogy az összevetés már nem tartozik az tesztelt személyre. Ugyanakkor Diána alapvető szülői joga lett volna megtiltani, hogy Marci kitöltse a tesztet. Szerencsére az időzavar és a variancia érték körülményessége megoldotta helyettünk a kérdést, így azt az etikához értő szakemberek döntési körébe utalhatjuk.

Ezután tehát az édesapa és a két gyerek is kitöltötte a tesztet, önállóan, egymástól elfordulva és kellő távolságra, Diána pedig kiment teázni.

Mint már említettük, csak Gábor és Marci tesztjét használtuk fel, mert az SFB igazából triádokkal dolgozik. Rita űrlapjait félretettük arra az esetre, ha fordulatot vesz a terápia.


Ábra: Marci és Gábor SFB értékelő íve

 

A három valencia összértéket újra csak összesítve (P:38+M:34+Gy:45=117) összeadtuk az összesített potencia értékekkel (P:28+M:31+Gy:30=89) és így megkaptuk a fejlődési feltételek mutatóját: 234.

Ez megfelelő családi fejlődési feltételekre utal.

A kohéziós mutatót úgy kaptuk meg, hogy az összesített potencia értéket (89) kivontuk az összesített valencia értékből: 117-89=28.

Ez normál kohézióra utal.

 
<< A teszt felvétele
A teszt értelmezése >>
> Részletes tartalomjegyzék <